13 July 2016
Troels C. Petersen, Associate Professor

Troels C. Petersen, lektor i Discovery Center har modtaget 2.288.016 kr.

Troels C. Petersen, Associate Professor at Discovery Center has received 2.288.016 MDKK from the Danish Council for Independent Research for the projektet: Diboson measurements at LHC run II.  - read more - only in Danish

Higgs-partiklen blev opdaget i 2012 ved målinger af par af W og Z bosoner i partikelacceleratoren Large Hadron Collider, LHC på CERN i Schweiz. Higgs-partiklen forsyner andre partikler med masse i Standard Modellen. Men flere gåder venter på at blive løst. Ved Big Bang blev der produceret lige store mængder af stof og antistof. Stof kender vi som alt det, det synlige univers – som stjerner, planeter, mennesker, dyr, planter osv. består af. Men antistof – det vil sige atomer med den omvendte ladning i form af en negativt ladet kerne, en antiproton og positivt ladet positron, hvor forsvandt det hen?

”Hvis man også vil have Higgs-partiklen til at forklare, hvorfor der er det lille overskud af stof over antistof, som udgør vores univers, så er der brug for mindst én ekstra Higgs boson. Vi vil derfor afsøge data fra LHC run II for en ny diboson resonans udenfor Standard Modellen. Vi vil samtidigt søge for indirekte beviser for eksistensen af en sådan udvidelse af Standard Modellen gennem vinkelfordelinger af sluttilstands-partiklerne fra to-boson tilstande”, forklarer Troels C. Petersen, der arbejder på ATLAS-projektet på CERN.

Topics