15 July 2014

The ALICE group receives 6,5 million DKK from FNU

ALICE-gruppen på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 6½ mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd, Natur og Univers, FNU til forskning i universets ursuppe med atomkerne-kollisioner i LHC på CERN.

Universet bestod kort efter Big Bang af en tæt ’ursuppe’ (kaldet Kvark Gluon Plasma) af de fundamentale partikler, kvarker, gluoner, leptoner, fotoner mfl. ved kolossal energi. Efter en milliontedel sekund, da temperaturen var faldet til omkring 2000 milliarder grader, blev kvarker og gluoner indespærret i protoner og neutroner, som opbygger atomkernerne i de stoffer, universet nu består af.

Men hvilke fysiske kræfter var årsag til, at universet blev skabt og ser ud, som vi kender det? Hvad er Kvark Gluon Plasmas og dermed det tidlige univers’ egenskaber? Hvordan og hvorfor er kvarker i dag uløseligt bundet sammen 3 ad gangen? Hvordan ser fasediagrammet for kvark-stof ud? Findes der gluon-kondensater? Det er en af de gåder, som den danske højenergifysikgruppe, ALICE på Niels Bohr Institutet forsøger at opklare.

Eksperimenterne foregår i partikelacceleratoren, LHC på CERN, det europæiske center for atomforskning ved Genève i Schweiz, hvor den 27 km lange underjordiske partikelaccelerator, Large Hadron Collider, LHC opererer med kolossalt høje kollisions-energier.

”LHC ved CERN starter i begyndelsen af 2015 op ved den fulde energi og vil for første gang nå energier på 5.5 TeV per partikelpar i kollisioner mellem tunge atomkerner af bly. Det forventes, at op mod 35.000 partikler og antipartikler vil blive dannet i hver enkelt bly/bly kollision og eksistere som et lille mini-univers i omkring 10-23 sekund. Dette vil føre til skabelsen af den højeste energi-tæthed, der nogensinde er frembragt af mennesket og udgøre en enestående testplatform for at studere Kvark Gluon Plasma og den stærke vekselvirkning, der binder kvarkerne sammen i kernepartiklerne”, fortæller professor Jens-Jørgen Gaardhøje, leder af forskningsgruppen, ALICE.

Bevillingen på knapt 6½ mio. kr. vil gøre det muligt at ansætte to post.doc’er og to ph.d-studerende til at udføre de første og grundlæggende målinger og til undersøgelser af reaktionernes dynamik og af Kvark-Gluon-Plasmaets egenskaber i dette helt nye energiområde. Eksperimenterne vil bl.a. foregå ved brug af de dansk-byggede detektorer i ALICE eksperimentet ved LHC på CERN.