4 July 2012

Gennembrud - vi har fundet en Higgs partikel

Så er spørgsmålet bare: hvilken Higgs?

Discovery Center er med i banebrydende opdagelse af en ny partikel. Konklusionen er klar – der er opdaget en ny partikel og den minder om den meget omtalte Higgs-partikel.

CMS og ATLAS, to af eksperimenterne på CERN, fremlagde her til formiddag resultater der viser, at de ser en ny partikel. Begge eksperimenter bekræfter yderligere at partiklen er i overensstemmelse  med en Standardmodel-Higgs.

Jubelen ville ingen ende tage. Forskerne på Niels Bohr Institutet er samlet i et af auditorierne for at høre resultaterne fra CERN. Der er live link til konferencen på CERN, pressen er inviteret, alle følger spændt med i præsentationen af resultaterne. Rygterne var løbet i forvejen i dagene forinden – Higgs'en var fundet, forlød det. Men intet var sikkert. Der havde før været rygter.

Efter i dag står det klart – der er blevet fundet en Higgs partikel på CERN.  ”I think we can say we have it – do you agree?” Udtalte Rolf Heuer, Generaldirektør for CERN.

Cirka 40 forskere fra Discovery Center arbejder med eksperimenterne på CERN, det internationale forskningscenter ved Genève i Schweiz. Eksperimenterne foregår i den kæmpestore LHC-accelerator, hvor der er opbygget fire store eksperimenter, der undersøger forskellige gåder om vores verdens opbygning. I CMS- og ATLAS-eksperimenterne er det bl.a. Higgs-partiklen, man har ledt efter. Både CMS og ATLAS har ved at kombinere dette og sidste års data fra proton-sammenstødene fundet så stærke signaler, at man taler om en regulær opdagelse, noget der i fagsproget kaldes en 5*sigma opdagelse.

"Nu sker det – det er Higgs!", lyder det begejstret fra John Renner Hansen, der er professor i partikelfysik og har været med i CERN-forskningen siden 70'erne, og som nu er dekan for Fakultetet.

Teori fra 60'erne

Higgs-partiklen er en sideeffekt af en mekanisme, som blev foreslået i midten af 1960erne af Robert Brout, François Englert, Peter Higgs og andre. Higgs-mekanismen har til formål at forklare, hvorfor W og Z partikler har en stor masse, mens fotonen er masseløs - det er altså en konstruktion, der giver standardmodel-partiklerne deres indbyrdes masse.

Opdagelsen af Higgs-partiklen har været en af LHC-eksperimenternes højeste prioriteter, og hvis den nye partikel ellers opfører sig som forudsagt i Standardmodellen, vil alle de forudsagte partikler være opdagede. Men hvad så? – nu da CERN-eksperimenterne har nået det store mål?

Hvilken Higgs har vi fundet
Resultaterne er klare for så vidt angår at det der er fundet er en partikel med en masse omkring 125 GeV og at den kobler, dvs vekselvirker med de partikler man forventer en Standardmodel Higgs vil. Men dette er ikke en garanti for at det rent faktisk er en Higgs som vi forudser den i Standardmodellen. Fokus vil nu i de to eksperimenter være, at undersøger egenskaberne af partiklen og dermed kunne afsløre hvad der ligger bag. Teoretiske fysikere har haft rig lejlighed de sidste årtier til at udvikle alternative teorier der indeholder en Higgs men samtidigt kan forklare  nogle af de store spørgsmål Standardmodellen ikke giver svar på. Uanset hvad er vi i dag kommet et skridt nærmere en forståelse af de mindste byggesten i universet.